UAS Semester Ganjil, Kontrak Kedit Semester Genap & Awal Smester Genap Tahun Akademik 2022/2023

Pelaksanaan UAS Semester ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Prodi Pendidikan Matematika FKIP UNIKU akan dilaksanakan pada Tanggal 16 – 20 Januari 2023

Kontrak Kredit semester genap Tahun Akademik 2022/2023 pada tanggal 13 – 18 Februari 2023

Awal perkuliahan semester genap Tahun akademik 2022/2023 pada tanggal 20 Februari 2023